Politică de confidenţialitate


SC
 ZEN PET CLUB SRL respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor; zenpetclub.ro și SC ZEN PET CLUB SRL se angajaza  nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și  le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, oferta și politică firmei; zenpetclub.ro și SC ZEN PET CLUB SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele dvs de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

SC ZEN PET CLUB SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale serverului ce găzduiește site-ul nostru, sau acțiunilor unor terțe persoane.

Scopul pentru care colectăm și modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Societatea noastră colectează date în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți un client sau un potențial client al Hotelului:

Avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

1.1. Pentru a vă oferi serviciile noastre

Vă solicităm date pentru a vă oferi serviciile noastre:

– rezervare camere și alte servicii în hotelul nostru; temeiul de prelucrare a datelor este în acest caz executarea unui contract;

– cazare în hotelul nostru; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligații legale;

– înscriere în programul de loialitate (opțional), având  temei de prelucrare interesul legitim al hotelului;

1.2. Pentru a comunica cu dumneavoastră

Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a află care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre,

Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi, după caz:

  • persoană (vizată) care a furnizat datele persoane sau reprezentanții acesteia;
  • angajații SC ZEN PET CLUB SRL. care au acces la datele dumneavoastră în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, strict în limita competențelor profesionale și de serviciu;
  • societățile din cadrul aceluiași grup de societăți  S.C. ZEN PET CLUB SRL, reprezentanții legali / împuterniciți ai  acesteia/acestora;
  • instituții/autorități publice centrale și locale, instanțe de judecată, poliție, parchet etc.

SC ZEN PET CLUB SRL nu oferă datele colectate de la utilizatori unor terți, fără consimțământul expres și prealabil al utilizatorilor. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) și ale legislației subsecvente, SC ZEN PET CLUB SRLare obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Conform Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) și ale legislației subsecventebeneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției.

Totodatăaveți dreptul  va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și  solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisădatată și semnată la SC ZEN PET CLUB SRL, str Toamnei 18, Bragadiru.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugăm  ne informați cât mai curând posibil.
*Observațieorice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de polițiejustiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

MODIFICĂRI ALE POLITICII
Această politică de confidențialitate se poate modifică în conformitate cu schimbările legislației privind politică datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. Dacă vom efectua modificări materiale la această, vom publică un link către politică revizuită pe pagină principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Pentru a vă ajută să urmăriți modificările cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificărilor pentru a recunoaște modificările aduse prezenței politici.

Ultima actualizare: 27 Ianuarie 2022

ro_RO